Askarbi Unaroko - Pshyné- Circassian Dance Tunes (2014)Askarbi Unaroko - Pşine- Çerkes Dans Müzikleri (2014)

Harmonica, geçen yüzyılın başında Çerkes müzik dünyasında ortaya çıktı. Bu enstrüman Adigey kültürünün önemli bir bölümünü günümüzde alıyor olsa bile, rolünü anlamak için hala birçok yol var. Bazı insanlar, armonika'nın eski müzik geleneklerini yok ettiği için suçladığı Çerkes sesi ile mükemmel şekilde eşleştiğini söylüyor.
Aslında, harmonika çok gürültülü ve yüksek sesli bir enstrüman, bu yüzden biraz kaprisli shikapshin (ulusal Çerkes keman) ve kamyl (Çerkes flüt) neredeyse yerini almıştır. Ancak djeguakos (Adige müziğinin «gurusu») bile bu «yeni» enstrümanını kabul etmişti. Ve şimdi sadece geleneksel şarkılar çalmakla kalmıyor, aynı zamanda tören melodilerini de yapıyorlar.

İsmet Kaya ve Arkadaşları - Argızra (1971) 320kbps

İsmet Kaya ve Arkadaşları - Argızra (1971)


İsmet abi
Bozouyık açı Çui-ipa Baki içarah hantsaz tıphaki uarei şeibadırnı şuıkan.
Eskingi ubri atıpha lidzbahu uhalon. 
Ubri Atıpha hara iahdırua acu lakuzar hara hlikuguğueyt,
ubri aus atıpah ikuahdzoyt.
Ubri guryas ikaumdazan. 
Guryuas ikouzei? 
Coşkun, Yılmaz şuargi şuas ağğeyhua hkuaşap.
Hay Marşa!!!

Исмеҭ аби
Бозоуҩык аҿы Ҷуи-иҧа Бақын ичарахь ҳанцаз ҭыҧҳаки уареи шәеибадырны шәыҟан.
Есқьынгьы убри аҭыҧҳа лыӡбахә уҳәалон. 
Убри аҭыҧҳа ҳара иаҳдыруа аӡәы лакәзар ҳара ҳлықәгәыӷуеит, 
убри аус аҭыҧахь иқәаҳҵоит. 
Убри гәырҩас иҟаумҵан. 
Гәырҩас иҟоузеи ? 
Џьошькун, Илмаз шәаргьы шәас аӷьӷьеиҳәа ҳкәашап.


Yukarıdaki konuşmayı İnegöl Mezit boğazındaki Tzaballı Abazalar ezbere bilir. Onların haricinde Eşkişehir, İzmit, Sakarya, Düzce civarında duymayan, bilmeyen Abaza ya da Adige'ye zor rastlarsınız. Türkçesi şöyle:

Fehmi Pagapşi ve Arkadaşları 45'lik Plak-1983 (320kbps)
BAGAPŞ FEHMİ VE ARKADAŞLARI

Kudret PALBA
Düzce 2014
                                                                      

Unutulmaz arkadaşlıklar

      Bagapş Fehmi'nin şöhretini çocukluktan itibaren büyüklerimin sohbetlerinde dinlemiş daha sonra ilk gençlik yıllarımda onun plağından teybe çekilmiş bir müzik kaseti elime geçmişti. Aynı kaseti dinleye dinleye eskittim. Abaza dansı Apsuva Koşarayı da Bagapş'ın kaseti eşliğinde oynamayı öğrendim. Yıllar sonra onun canlı performansını Akbalık'ta dinleme fırsatı da bulmuştum. Talihin bir cilvesi olarak onun ve plağının hikâyesini yazmak da bana nasip oldu. Her değerli büyüğümüzü kaybettiğimizde hayıflanıyorum. 2003'te Bagapş'ın öldüğünü duyduğumda da bildiği her şeyi kayıt altına almadığımız, alamadığımız için kendi adıma ve halkım adına çok üzüldüm. Şunu size söylemeliyim; okuyacağınız yazı Bagapş'ın yaptıkları ve yaşadıklarının sadece çok ufak bir kısmının silik bir gölgesidir.

Zyramyku Kardengush (Zaramuk Kardangushev) sings-1967 (320kbps)

Zyramyku Kardengush (Zaramuk Kardangushev) sings 1967 (320kbps)

Zaramuk Kardanguş Şarkıları 1967

Zyramyku Kardengush (Zaramuk Kardangushev) sings 1967. Melodiya Д-21189 (10’’)

Къардэнгъущ1 Зырамыку Поёт Зарамук Кардангушев 1967. Мелодия Д-21189 (10’’)

Avni H. Taş Nart Plakları- 1969

Avni H. Taş Nart Plakları- 1969 (320kbps)


Türkiye'de Kafkas diasporasının çıkardığı ilk plaklardan belki de ilki olan bu plak İstanbul'da doldurulmuştur. Chigun Avni tarafından doldurulan plağın bir yüzünde Çeçen müziği, diğer yüzünüzde Wuig müziği vardır.

Iynar - Balkarian Legacy of Omar Otarov 320kbps

Iynar - Balkarian Legacy of Omar OtarovŞimdiki haliyle İynar;

Grup İynar'ın sanatsal çalışmaları profesyonel Sovyet folkloru kategorisine giren şeylerin mükemmel bir örneği olmuştur. Erkekler korosu olan Grup İynar bir Balkar köyü olan Taşlı-Tala'da 90'lı yılların başında kurulmuştur.  Koro şarkıcıları, şarkı söylemeyi seven ve yeterli beceriye sahip amatör sanatçılardır.

Khagaudzh Ensemble - Songs of Caucasian War 320 kbps


Khagaudzh Ensemble - Songs of Caucasian War


21 Mayıs Çerkez Soykırımı ve Sürgününü Anma Günü

Kafkas Savaşı 21 Mayıs'ta 1864'te sona erdi. Tarihimizdeki en tartışmalı ve sorunlu olaylardan biri olarak görülüyor. Bu olayların kökenleri ve sonuçları hala konferanslarda hararetli tartışmalara neden olmaktadır.