İsmet Kaya ve Arkadaşları - Argızra (1971) 320kbps

İsmet Kaya ve Arkadaşları - Argızra (1971)


İsmet abi
Bozouyık açı Çui-ipa Baki içarah hantsaz tıphaki uarei şeibadırnı şuıkan.
Eskingi ubri atıpha lidzbahu uhalon. 
Ubri Atıpha hara iahdırua acu lakuzar hara hlikuguğueyt,
ubri aus atıpah ikuahdzoyt.
Ubri guryas ikaumdazan. 
Guryuas ikouzei? 
Coşkun, Yılmaz şuargi şuas ağğeyhua hkuaşap.
Hay Marşa!!!

Исмеҭ аби
Бозоуҩык аҿы Ҷуи-иҧа Бақын ичарахь ҳанцаз ҭыҧҳаки уареи шәеибадырны шәыҟан.
Есқьынгьы убри аҭыҧҳа лыӡбахә уҳәалон. 
Убри аҭыҧҳа ҳара иаҳдыруа аӡәы лакәзар ҳара ҳлықәгәыӷуеит, 
убри аус аҭыҧахь иқәаҳҵоит. 
Убри гәырҩас иҟаумҵан. 
Гәырҩас иҟоузеи ? 
Џьошькун, Илмаз шәаргьы шәас аӷьӷьеиҳәа ҳкәашап.


Yukarıdaki konuşmayı İnegöl Mezit boğazındaki Tzaballı Abazalar ezbere bilir. Onların haricinde Eşkişehir, İzmit, Sakarya, Düzce civarında duymayan, bilmeyen Abaza ya da Adige'ye zor rastlarsınız. Türkçesi şöyle:

Fehmi Pagapşi ve Arkadaşları 45'lik Plak-1983 (320kbps)
BAGAPŞ FEHMİ VE ARKADAŞLARI

Kudret PALBA
Düzce 2014
                                                                      

Unutulmaz arkadaşlıklar

      Bagapş Fehmi'nin şöhretini çocukluktan itibaren büyüklerimin sohbetlerinde dinlemiş daha sonra ilk gençlik yıllarımda onun plağından teybe çekilmiş bir müzik kaseti elime geçmişti. Aynı kaseti dinleye dinleye eskittim. Abaza dansı Apsuva Koşarayı da Bagapş'ın kaseti eşliğinde oynamayı öğrendim. Yıllar sonra onun canlı performansını Akbalık'ta dinleme fırsatı da bulmuştum. Talihin bir cilvesi olarak onun ve plağının hikâyesini yazmak da bana nasip oldu. Her değerli büyüğümüzü kaybettiğimizde hayıflanıyorum. 2003'te Bagapş'ın öldüğünü duyduğumda da bildiği her şeyi kayıt altına almadığımız, alamadığımız için kendi adıma ve halkım adına çok üzüldüm. Şunu size söylemeliyim; okuyacağınız yazı Bagapş'ın yaptıkları ve yaşadıklarının sadece çok ufak bir kısmının silik bir gölgesidir.