Gunda - Professional Abkhazian Folk Music (2015)

*Gunda*
Professional Abkhazian Folk Music (2015)

Albüm; Sayat Nova Projesi ile Temmuz 2014'de Abhazya'ya düzenlenen bir seyahat esnasında kaydedildi.  Genel olarak kurumsal olarak düzenlenmemiş veya pop varyasyonlardan oluşmayan, saf folklor ve müzik çalışmaları arıyoruz.
Abhazya'da bulunduğumuz sırada eski bir tanıdık bizi Abhaz Devlet Filarmoni'sine götürdü. Bu kültür merkezinin 1977'de, ilk ve bugüne kadarki tek müdürü olan Roza Çhamagua tarafından kurulan GUNDA isimli kendi ekibi var. Topluluğun ismi Abhazların, Adigelerin, Asetinlerin, Karacay, Balkarların ve Kafkasya'nın diğer halkların ortak efsanesi olan Nart efsanesine bir atıftır. Nart Destanında, Gunda yüz erkek kardeşin tek kız kardeşidir. Adını böyle hayat dolu bir kadın karakterinden alan bir topluluğun sadece bayanlardan oluşması ise tek kelime ile yerinde bir tercihtir. Her biri düzgün bir müzik eğitimi almiş olan topluluğun repertuvarı Nodar Kwarchia, Konstantin Chengelia, Otar Huntsaria gibi Abhaz bestecilerin ve koro yönetmeni Roza Çhamagua'nın eserlerine dayanmaktadır. Bu bestelerin çoğunda, folklor ilham kaynağıdır, bu eserler halk müziklerinden bağımsız düşünülemez.
Gunda Enstrümantal-Vokal Grubu

Gunda ayrıca çeşitli çalgı aleti kullanımına özel bir vurgu ile otantik müzik yapar: akhımaa (telli çalgı), apkhartsa (bir Abhaz keman/ viyolin), ayumaa (bir cesit arp/ harp), açamgur ve diğerleri...  Birçok yarışmalarda ödül almış olan Gunda uluslararası halk festivallerinin de katılımcısı. Bu grup, çağdaş Abhaz halk müzik camiasının en önemli korolarından biri olarak kabul edilebilir.
Bu çalışmamız Abhazya Devlet Filarmoni'sinde kaydedilen birçok besteden oluşan farklı bir yaklaşım teşkil ediyor. Gunda repertuvarında Sovyet döneminde ortaya çıkmış besteler sunuyor olsa da, biz onların ilgiye değer ilginç, anlamlı ve keyifli işler olduğuna inanıyoruz.

GUNDA Enstrümantal-Vokal Grubu
Enstrümantal-Vokal Müzik Grubu “GUNDA” 1977 yılında kuruldu. Günümüze kadar Abhazya dışında, Ukrayna, Rusya, Orta Asya Devletleri ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede konserler verdi. Grup konser verdiği her yerde otantik halk çalgılarıyla, Abhaz halk şarkılarını seslendirdi ve büyük ilgi ile izlendi.
Grubun kullandığı otantik halk çalgıları “Aphiartsa” klasik kemençe benzeri, “Ayümaa” arp benzeri, “ Akhımaa” kanun benzeri, “Açamgur” bağlama benzeri. “Akiapkiap” ritim aleti ve davuldan oluşuyor.
1982 yılında 12 şarkıdan oluşan ilk plaklarını Moskova'da çıkaran Gunda Grubu’nun bayan elemanlarından bir kısmı Abhaz-Gürcü savaşında aktif olarak silahlı mücadelede yer aldı. Diğerleri de cephe ve cephe gerisinde konserler düzenleyerek askerlerin ve halkın moralini yüksek tutmaya çalıştı. Savaş sonrası grup tekrar Abhaz kültür ve sanat hayatındaki yerini aldı.
Repertuvarlarında Abhaz, Adige, Rus, Ukrayna, Türk halk şarkılarının yanı sıra diaspora şarkıları ve Abhaz bestecilerinin eserleri de bulunuyor.
Gruba, aynı zamanda kurucusu olan, Abhazya Halk Sanatçısı ROZA ÇAMAGUA-PHA şeflik yapıyor. Grubun koordinatörlüğünü ise OTAR FERZBA yürütüyor.

GUNDA vokal ve enstrümantal müzik topluluğunun kurucusu ve şefi ROZA ÇAMAGUA-PHA aynı zamanda ASGURYÜALA gibi çok sevilen bazı şarkıların da bestecisi. Halk müziğine gönül vermiş biri. Çok iyi öğretmenlerden ders almış. Çok da iyi öğrenciler yetiştirmiş. ASGURYÜALA Diasporada ve Abhazya'da çok popüler, Roza'ya sorulduğunda bu şarkı kime yazıldı diye. Gülerek anlattı. Kime olacak dedi eşi Anrik'i gösterdi. Roza müzik okulunu bitirir bitirmez bitirdiği okula öğretmen olarak atanmış. Bu denli çalışkan ve yetenekli olunca kaçırmak istememişler. Çünkü tüm otantik enstrümanları çalabiliyormuş. Neyse öğretmen olunca sınavla öğrenci alma işi de ona kalmış. Bir gün genç Anrik iki kız arkadaşıyla sınava girmiş. Üçünün de sesi çok güzelmiş. Roza tarafından hemen okula alınmışlar. Genç Anrik saçları topuklarına kadar inen genç öğretmenine aşık olmuş. Öğretmeni de bu aşka diyecek söz bulamayınca şair Ahüba Cuma'nın kendi konumuna uyan bir şiirini bestelemiş. Şarkı "Bu hüzünle Ben doğmasaydım, Doğmuşken seni görmeseydim. Görmüşken benim olsaydın. Benim olmayacaksan seni görmeseydim." diye gidiyor. Aşk da şarkı da hala devam ediyor. 


GUNDA Müzik Grubu'nun kadrosu
Şef: Roza Çamagua-pha
Arış-pha Maryana
Kutsniya-pha Maka
Kurik-pha Diyana
Ley-pha Frida
Hanagua-pha Frida
Hanagua-pha Elvira
Haburzanya Hatuna
Feriz-pha Aneta
Feriz-pha Nona
Malanziya-pha Aida
Çamagua-pha Şarizan
Çamagua-pha Lamara
Dijin Çurey

Daha fazla bilgi için :https: Gunda Facebook Group
___________________________________________________

Данный альбом записан во время совместной с The Sayat Nova Project экспедиции в Абхазию в июле 2014 года.
Обычно мы ищем аутентичный фольклор, а его переработки, аранжировки и эстрадные вариации обходим стороной. Однако, старые дружеские контакты привели нас в Абхазскую Государственную Филармонию.
При этом культурном институте действует вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» — коллектив, основанный в 1977 году Розой Чамагуа, которая и по сей день остаётся его руководителем. Название ансамбля отсылает к нартскому эпосу (Гунда — единственная сестра ста нартских братьев), бытующему, помимо абхазов, у адыгов, осетин, карачаевцев, балкарцев и других народов Кавказа. В коллектив, название которому дал такой яркий женский образ, входят только девушки. Все они имеют музыкальное образование, а репертуар подбирается из творчества профессиональных абхазских композиторов. Среди них Нодар Кварчия, Константин Ченгелия, Отар Хунцария, сама Роза Чамагуа и другие. Фольклор в этом случае выступает источником вдохновения, но не самостоятельной художественной формой. Также «Гунда» исполняют адыгскую, грузинскую, русскую и украинскую музыку, много внимания уделяя и разнообразию инструментов: ахыыма (струнный щипковый), апхарца (абхазская скрипка), аюмаа (арфа), ачангур (щипковый инструмент) и т. д. Все традиционные инструменты представлены в «академических» модификациях.
«Гунда» — лауреат множества конкурсов и участник международных фольклорных фестивалей. Можно сказать, что этот ансамбль — «официальное лицо» народной музыки Абхазии.
Яркий, но, вместе с тем, типичный продукт советской эпохи, «Гунда» всё-таки остаётся интересной и по-хорошему наивной музыкой. Именно поэтому несколько песен, записанных в здании Абхазской Филармонии, составили этот релиз — абсолютное «исключение из правил» для нашего лейбла.

1.            О Победе
2.            Охотничья
3.            в Ачандару
4.            Утро
5.            Попурри на абхазские танцевальные мелодии
6.            Девчонка в форме бойца
7.            Лирическая
8.            Апсны
9.            Сваха
10.          Песня о Рице
11.          Азамат


Состав ансамбля:

Роза Чамагуа

Шаризан Чамагуа
Ламара Чамагуа
Анета Ферзба
Нонна Ферзба
Эльмира Ханагуа
Фатима Ханагуа
Макланда Квициния
Жанна Цвижба
Аида Маландзия
Мариана Аршба
Хатуна Хабурзания
Наала Гиндия
Людмила Виноградова


Запись звука: Тимур Кодзоков, Булат Халилов, Стефан Уиллиамсон-Фа, Бен Уилер.
Правка звука, сведение: Тимур Кодзоков.
Фото на обложке: Бен Уилер.
Дизайн обложки: Милана Халилова.
Текст: Булат Халилов, Ярослав Суздальцев.
Записано в июле 2014 года.
Место записи: Абхазия, город Сухум

___________________________________________________

The album was recorded during an expedition to Abkhazia during July 2014 with The Sayat Nova Project. Usually we look for unfiltered folklore, performances of music which has not been institutionally arranged or consists of pop variations. But during our time in Abkhazia an old contact brought us to the Abkhazian State Philharmonic. This cultural center has its own ensemble, Gunda, which was established at 1977 by Rosa Chamagua, its first and only director. The name of the ensemble is an allusion to the Nart Epic of Abkhazs, Circassians, Ossets, Kharachais, Balkars and other peoples of the Caucasus. In the Nart Epic, Gunda is the only sister of a hundred brothers. Its fitting that an ensemble named after such a vivid female character consists solely of women. Each of them has a formal education in music and the repertory of the ensemble is based on the creations of Abkhazian composers, such as Nodar Kwarchia, Konstantin Chengelia, Otar Huntsaria, and the choir’s director Rosa Chamagua. In the majority of these compositions, folklore serves as a fount of inspiration; these pieces cannot be considered independent of musical folklore. Gunda also plays Circassian, Georgian, Russian and Ukrainian music, with a special emphasis on the use of a variety of instruments: akhina (a stringed instrument), apkhartsa (an Abkhazian violin), ajumaa (a sort of harp), achangur (a fretted instrument) and many others. All the ensemble’s instruments are features in their “academic” modifications and have been adapted to conform to a 12-tone chromatic scale. Gunda is the winner of many contests and a participant in international folk festivals. This group may be considered one of the most prominent choirs in the contemporary Abkhazian folk music scene. This release represents a slightly different approach from our label, in that it consists of several compositions recorded in the State Philharmonic of Abkhazia. While Gunda’s repertoire features compositions which were composed and performed in the context of the Soviet period, we believe them to be interesting, eloquent, and pleasant works which are worthy of attention.


Ensemble Gunda is:

Rosa Chamagua
Sharisan Chamagua
Lamara Chamagua
Aneta Ferzba
Nonna Ferzba
Elmira Khanagua
Fatima Khanagua
Maqlanda Quintzia
Zhanna Tsvizhba
Aida Malandzia
Mariana Arshba
Khatuna Khaburzania
Naala Gindia
Ludmila Vinogradova


Tracklist:

1.            Song of Victory
2.            Hunter Song
3.            To Achandara
4.            The Morning
5.            Potpourri on Abkhazian Dance Tunes
6.            The Girl in Military Uniform
7.            Lyrical Song
8.            Apsny
9.            The Matchmaker
10.          Song about Ritsa
11.          Azamat


Sound: Timur Kodzoko, Bulat Khalilov, Stefan Williamson-Fa, Ben Wheeler
Sound editing: Timur Kodzoko
Cover photo: Ben Wheeler
Cover art: Milana Khalilova
Notes: Bulat Khalilov, Dana Pashtova

Recorded in Abkhazia, Sukhum
July 2014

released August 15, 2015

320Kbps (71.7 MB)or
FLAC (571.6 MB)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder