İzleyiciler

21 Şubat 2012 Salı

ABKHAZIAN MUSIC. Anthology of Folk Music-2010 [320 Kbps]+full cover
İNTERNET'TE İLK!
Various Artists-Spirit of folk-2010
ABKHAZIAN MUSIC. Anthology of folk music

Tarihi milattan önce 5.yüzyıla dayanan eski kültürde, bütün evreni yaratıp yerle bir etme gücünün sonucu olarak müziğe ve sese özel bir rol bahşedilmiştir. Birçok dans ve şarkının kökeni M.Ö. 6. Ve 4. Yüzyıldaki “Kolkhid” krallığına ve daha eski ayinsel ritüellere dayanır. En eski türler avcılığı, takvim ritüellerini ve iş şarkılarını içerir. Abhaz geleneksel sistemi, ruhsal temelinde, doğanın güçlerine ve en önemlisi güneşe ibadet etmekle bağlantılı karışık bir şekilde düzenlenmiş kültler sistemini içerir. Günümüz Abhaz folklorunda, güneşe atfedilmiş büyü formülleriyle ilgili birçok şarkı ve dansa rastlamak mümkündür. Bu tür örneklerin arasında hasat zamanındaki ayinsel hareketleri temsil eden eski bir halka dansı olan “Auraaşa” muazzam bir üne sahiptir. Bu tür şarkıların sözleri her zaman anlaşılır değildir, çünkü onlar tılsımların, büyülerin, doğanın çeşitli ruhlarıyla iletişim kurmak için kullanılan özel bir dilin, hastalıkları, şarkıcıların ve diğerlerinin ruhlarını koruyanların işlevlerini taşıyan büyülü heceler zincirini temsil ederler. Bu tür büyüsel duaların formüllerinin temel bilgileri birçok şarkının “O-raida-raida, Uaraida, siuorada, uori-da-a” gibi çevrilemeyen formlarına yayılmıştır.
                Geleneksel toplumun aile yapısını ve toplu kabile yapısının büyük önemini yansıtan Abhaz şarkıları temel olarak (polifonik) çok seslidir. Öyle ki; kalın sesli koronun dikey akortlarında, sesin çeşitli katmanları ayırt edilebilir. Bunlar kendisine sıkıştırıcı akorlar veren serbest solo sesleri ya da bir parçadaki genelde pes seslerin tekrar edilmesi tarzını ya da erkek ve kadın seslerinin diyalogunu içerebilir. Fakat erkek çoksesliliğinin egemenliğini de kabul etmek gerekir. Daha sonraları çoğunlukla dans ve mizah melodileri sunan kadın topluluğu “Gunda” gibi kadın müzik grupları daha sık adını duyursa da, kadın şarkıcılığının en eski türlerinin ninniler ve cenaze şarkıları olduğu düşünülür. Büyüklere gösterilen saygı ve yaşayanların uzun ömrüyle ünlü Abhazya’nın kendisi, 1948’de kurulan ünlü bir etnoğrafik koro ve dans topluluğu “Nartaa” bünyesinde kişiselleştirilmiş ve somut bir şekilde dünyaya yansıtılmıştır. Topluluğun üyeleri arasında 70 yaşından genç olanların eksikliği hissedilse de topluluk; ritüel, destansı, mizahi ve içkiye eşlik eden şarkılarıyla birçok önemli ve yerel yarışmayı kazanarak dünyanın birçok ülkesinde turneye çıkmıştır.
                “Abhazya Devlet Halk Şarkıları Topluluğu” fazlasıyla tanınan diğer bir gruptur. Abhazya’nın temel etnoğrafik korosu olarak 1931’de kurulan topluluk daha sonra muhteşem bir dans grubuyla zenginleştirilmiş ve “Abhazya Devlet Halk Şarkıları ve Dansları Onursal Topluluğu” unvanını almıştır. Bundan dolayı topluluk izleyenlerini engin mizaçları ve geniş repertuarlarıyla etkileyerek, halk müziği ve dansının en iyi örneklerini kendilerinde toplayarak -ki bu örnekler yüzyıllar boyunca Abhaz topraklarında yeşermiştir- dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde turneye çıkmıştır. Topluluk; Abhazya Cumhuriyeti’nin halk sanatçısı, Gnessins’ Pedagojik Müzik Enstitüsü mezunu Vasily Tsarguş tarafından yönetiliyor.
                Abhazya; hepsi şarkıcı olan aileleriyle ünlüdür. Onlardan biri olan Abhazya’nın Oçamçıra bölgesindeki Kutol köyünden Ferzba ailesinin bir parçası ilimizdeki CD’de yer almaktadır. Şarkıların bütün aile tarafından düzenli olarak söylenmesi sadece boş zaman geçirmek ya da festival gösterisi için değil –ki ikisi de Abhazlar için önemlidir- aynı zamanda şarkıların bir nesilden, her bir ailenin şiirselleştirilmiş tarihinin diğer nesline geçmesi içindir.
                Kişinin atasına karşı görevine, erkeğin onuru ve sözlerine olan sadakatine, savaşçıların dayanışmasına ve kardeşçe duygularla kurulan arkadaşlığa Abhazlar tarafından en yüksek ruhsal değerlerle saygı duyulur. Birçok destan ve halk efsaneleri yüzyıllar boyu canlılığını korur. Bunların arasında, bir hiddet anında abisini uşurumdan atan gencin kendisini bir pelerine (Avapa) sararak derin bir kanyondan atlayışını anlatan “Akhra Aşva” (Uçurumun Şarkısı) vardır. Diğer çok bilinen Abhaz şarkılarının konularında olduğu gibi koroların bağlantılı bir yazı dizinine değil de -bir anlatımda en önemli öğe hikâyeden ziyade onun felsefi ve duygusal tecrübesi olduğundan- hecelerin koşullu birleşimine dayanır.
                Abhaz insanlarının tarihi kaderi, istilacılarıyla bitmek bilmeyen savaşları, bir kahraman imajının halk bilinci içinde değişmesine neden oldu: en iyi niteliklerle donatılan “Afırhatsalar”(Kahramanlar): Kyahba Hadjarat, Pşıkaç-ipa Mança, Smır Gudis ve Ozbak gibi iyi bilinen kahramanlarla ilgili harika şarkıların yanı sıra ulusal karaktere de yön ve karar verirler.
                Abhaz müzik aletleri oldukça farklıdır: umbrelli-fecaus bitkisinden yapılan düz flütler, insan sesinin yardımıyla bariton sesi yumuşak, sade ve alçak seslerle bir arada çıkmasını sağlayan “açarpın”, bağırsaktan yapılmış iki ipli bir kirmene benzeyen, ağaçtan karışık bir formda oyulmuş yaylı bir çalgı aleti olan ”Aphartsa” ve birçok vurmalı çalgı (perküsyon) aletinden başka köşeli bir harp olan “Ayumaa” ilk etapta göze çarpar.

M. Karatıgina


Tarzı: Halk Şarkıları
Sanatçı: Çeşitli
Başlık: Abkhazian Music
Çıkış Tarihi: 2010
Parça Sayısı:21
Formatı: MP3
Ses Kalitesi: 320 kbps
Yayın Dili: Abhazca
Boyut: 134 MB
Tracklist:
Abkhazian music
Anthology of folk music. Spirit of folk

1. Auraash’a (Halk Dansı).
“Afyrtyn” Ensemble of Song and Dance. B. Bagatelia, artistic director
2. Akhra ashva (Uçurum Hakkında Şarkı).
“Afyrtyn” Ensemble of Song and Dance. B. Bagatelia, artistic director
3.Abzypaa rikuashara (Abzıpların Dansı).
“Afyrtyn” Ensemble of Song and Dance. B. Bagatelia, artistic director
4. Radeda (Gelin Getirme Şarkısı).
“Afyrtyn” Ensemble of Song and Dance. B. Bagatelia, artistic director
5. Akh’dzyrtra (Nükteli Şarkı).
 H. Hintba, soloist. Ethnographic Chorus of Abkhazian Long-Livers, “Nartaa.” V. Ashuba, artistic director
6. Akh’cha ikuashara (Çobanların Dansı).
Performed by E. Bagatelia (Abkhazian reed pipe – acharpyn)
7. Ozbak iashva (Ozbak’ın Şarkısı), 1. versiyon.
“Afyrtyn” Ensemble of Song and Dance. B. Bagatelia, artistic director
8. Samakh’khuaa rashchva (Samakhua’nın Şarkısı), 1. versiyon.
Abkhazian State Folk Song Ensemble. V. Tsargush, artistic director
9. Ozbak iashva (Ozbak’ın Şarkısı), 2. versiyon.
Ferzba family
10. Auasarkhviga (Çobanların Şarkısı).
Performed by E. Bagatelia (acharpyn pipe)
11. Azamat (Azamat).
“Gunda” Girls’ Ensemble
12. Achara ishva (Düğün Şarkısı).
Sh. Djenia, soloist. Ethnographic Chorus of Abkhazian Long-Livers, “Nartaa.” V. Ashuba, artistic director
13. Samakh’khuaa rashchva (Samakhua’nın Şarkısı), 2. versiyon.
 H. Hintba, soloist. Ethnographic Chorus of Abkhazian Long-Livers, “Nartaa.” V. Ashuba, artistic director
14. Abkhazia Halk Melodileri.
Performed by E. Bagatelia (acharpyn pipe), S. Chkotua (aphyartsa – Abkhazian viola)
15. Alaf ashchva Khibla (Khibla Hakkında Nükteli Tekerlemeler).
A. Ferzba, N. Gumba, soloists. Folk VIA “Ertsakhu”. K. Chengelia, artistic director.
16. Kurych-pkha lashva (Kurych’in Kızlarının Şarkısı).
Ch. Djinjia, coloist. Ethnographic Chorus of Abkhazian Long-Livers, “Nartaa.” V. Ashuba, artistic director
17. Atlarchopa (Dans Şarkısı).
Abkhazian State Folk Song Ensemble. V. Tsargush, artistic director
18. Adja ashva (İş Şarkısı).
Abkhazian State Folk Song Ensemble. V. Tsargush, artistic director
19. Akhcha rashva (Çobanların Parçası).
Performed by E. Bagatelia (acharpyn pipe)
20. Achsa rashva (Süvarilerin Şarkısı).
 Abkhazian State Folk Song Ensemble. V. Tsargush, artistic director
21. Apsua chara (Abhaz Düğün Şarkısı).
Abkhazian State Folk Song Ensemble. V. Tsargush, artistic director 


ya da FLAC
ya daAACŞifre-Pass: nartkunADYGIAN (CIRCASSIAN) MUSIC. Anthology of Folk Music-2010 [320 Kbps]+full coverİNTERNET'TE İLK!Various Artists-Spirit of folk-2010
ADYGIAN (CIRCASSIAN) MUSIC. Anthology of Folk Music

Karadeniz ve Kuban nehrinin doğusuna yerleşen insanlar kendilerine Adige ismini verdiler. 19. Yüzyılın başlarına doğru, Adigeler, ortak folklor mirası ve Kafkas dillerinin Abhaz-Adige grubuna ait ortak bir dili kapsayan ortak bir kültüre sahip 12 kabile topluluğundan oluşmaktadır. Kabardey-Balkarya, Karaçay-Çerkesya, Adigey, Stavropol ve Krasnodar bölgelerinde yaşayan Rusya’daki günümüz Adigeleri 750 bini aşkın kişiden meydana gelmektedir. Kafkas savaşı boyunca nüfusun büyük bir bölümü Orta Doğu’ya sınır dışı edildi ve şu anda 5.5 milyon Adige dünyanın her yanına yayılmış şekilde yaşıyor.
                Adigelerin tarihinin uzunluğu, dünya görüşlerinin karakteristik özellikleri ve insan davranışlarının sosyal standartları yansımalarını Adige folklorunda bulmuştur. Eski ritüeller ve şarkılar ağırlıklı olarak pagan tanrılarını- (Şible) gök gürültüsünün koruyucuları, (Psıkhueguaşe) suyun koruyucuları, (Tlepş) ateş ve metalin koruyucuları, (Pşmezitkhe) ormanların ve avcılığın koruyucuları-ve tapınaklarını anlatır. Hıristiyanlığın ve İslam’ın etkilerinin izlerine, bazı ritüellerde ve şarkılarda rastlamak mümkündür. İslam dininin dualarının nağmeleri -zikir- tür değişikliğine uğramış ve Sovyetler döneminden kalma şarkıları ve ninnileri içeren ‘Konuşma Dili Müziği’ne (Günlük Müzik) uyarlanmıştır.
                Adige halk müziği her zaman sosyal bir mesaj taşımıştır. Çok uzun bir süre müzik varlığını bu etnik çeşitliliğin tarihi gelişiminin aşamalarını belirleyen önemli bir bilgi kanalı olarak korumuştur. Halk sanat türleri sosyal bilinç için bir ölçü rehberi olmuş ve ahlaki, etik ve estetik değerleri belirlemiştir. Halk müziğinin bu rolünün bir sonucu olarak toplum, şarkılara ve müziğe olan güvenini sağlamlaştırmış ve halk yazınının içeriğinin gerçekliğini ve doğruluğunu kabul etmiştir. İnsanlar sanatsal yetenekleri sözlü sanat olarak sınıflandırılan Geguakolara saygı duyarlar.
                Adigelerin şarkı söyleme sanatı çok geniş bir tabakayı içerir: direk olarak işle ilgili şarkılar; (Çiftçilerin şarkısı, mısır hasadıyla ilgili şarkılar, harman zamanındaki boğa sürücülerinin şarkısı ve diğerleri) dolaylı olarak işle ilgili şarkılar; (av şarkıları, yağmur duası ve yeni yıl için şarkılar) ve her an her koşulda söylenen şarkılar; (Destan şarkıları -Nart Pshinatli- kahramanlarla ilgili tarihi şarkılar ve lirik şarkılar)
                15. yüzyılın sonundan beri, Adigelerin müzik folkloru; zengin bir içeriğe sahip tarihi kahramanlık şarkılarının egemenliğini gösteriyor ki bu kahramanlık şarkıları performansın amacına ve günlük hayattaki müzikal ve şiirsel duyguların özelliklerine karar ve yön verirler: Grupla söylenen şarkılar ya da solo şarkılar, marş müziği ya da anma müziği. Etnik gruplar arası şarkılar, yabancı düşmanlarla yapılan savaşları, etnik grupların (Adige boyları) arasındaki anlaşmazlıkları, tutukluların şarkılarını ve halk şarkılarını içerir.
                Adige folklorunun tür sistemi içinde, anlamsal ve işlevsel düzeyde eski efsaneleri anlatan şarkılardan günümüz lirik şarkılarına matem motiflerini ileten yas şarkıları-Gıbze-en geniş popülariteye (üne) sahiptir.
                 Adige müziği iki tür performansla belirlenmiştir. İlk olarak solo stili, bireysel anlatım formu ya da sadece kadın şarkıları için uygunken, topluluğun oluşturduğu ikinci stil karşılıklı koroların birbirine cevap verir nitelikte şarkı söylemelerine olanak verir. Fazla sayıda tarihi-kahramanlık ve lirik şarkılar, kalın ve çok seslilik gerektiren bir yapıya sahiptir.
                Halk enstrümantal (aletlerle yapılan)müziği, farklı çeşitleri enstrümanın yapısını, ses üretiminin karakteristik özelliğini gösteren pşina , pişina ismine ek bir terim tarafından belirlenen (Pşinadıkuako-angular pşina-şikapşina-apapşina) müzik enstrümanları kategorisinin bütünü için kullanılır.
                Adigelerin halk çalgı aletlerinin koleksiyonu 3 grubu içerir:
1.Tahtadan yapılmış üflemeli çalgılar grubu: Kamıl (enine flüt),Bjami (İşaret düdüğü), Sırina (bir flüt türü)Nakıra (çatal dilli şalmey), Bzanıfa (gayda)
2.Tel ve yay grubu: Apapşina, Şikapşina, Şapsug Lira ve Zither (Tsumra)
3.Perküsyon aletleri: Phaçiç (Çıngırak türü), Pkhatırko (Birbirine vurulan tahta parçası), Şontrıp (Kemerli ve kemersiz iki taraflı davul) ve Dool (Çift taraflı davul Baraban)
19. yüzyılın sonundan beri 1970’lerde değişime uğrayarak renkli bir çalgı aleti dönüşen çift tonlu (Diatonik) klavyeli mızıka yaygın olarak kullanılmaktadır.
                                                                                                                             Sanat Doktoru Profesör
                                                                                                                                  Beslan AŞKHOTOV

Tarzı: Halk Şarkıları
Sanatçı: Çeşitli
Başlık: Circassian (Adygian) Music
Çıkış Tarihi: 2010
Parça Sayısı:26
Formatı: MP3
Ses Kalitesi: 320 kbps
Yayın Dili: Adigece
Boyut: 175 MB

Track list:

Circassian Music

Anthology of folk music. Spirit of folk


1. Isl'yamy (Islamey) Dans Parçası
2. Inaruk'uey K'afa (Kafa Inarkoy) – Dans Parçası
3. Dzelyk'ue H'upyeh (Dzaluko’nun Çayırı-Lirik şarkı)
4. Chebekh'an Zefakiu (Chebakhan Dansı-Dans parçası)
5. Kh'ag'eoodjim I Zefakiu (Hagaudj’ın Dansı-Dans parçası) 
6. Gukhlher (Meditasyon-Enstrümantal parça)
7. Pshchymazytkh'e (Phchimazytkha-İbadet zamanı şarkısı)
8. Kh'akul'yash (Khakuliash-Dans parçası) 
9. Mezguashch (Mazguash- Dans parçası)
10. K'azhykh' (Kazhekh- Dans parçası)
11. Guschya Uered (Komik şarkı)
12. Memryk'om Iored (Mamruk’un Şarkısı- Dans parçası)
13. Abredj Nukh' I K'afee (Abrec Nukh Kafa)
14. Zag'el'at (Zagatlyat- Dans parçası)
15. Sermakhuay (Sarmakho-Kahramanlık şarkısı)
16. Oshch Nakh'i Synakh'dakh (Senden Daha Güzelim- Dans parçası)
17. L'yag'unyg'a Uered (Nazarın Bende Saklı-Lirik şarkı)
18. K'erek'amyl (Karakamyl'- Dans parçası)
19. Veg'uedze I Uered (Emek zamanı savaşçıları)
20. Merzokheya K'afe (Dans parçası) 
21. Nart K'afe (Dans parçası) 
22. Nart K'afe (Dans parçası)
23. Nart K'afe (Dans parçası)
24. Lashyn Nartyzh'khem Yakhuousee (Laşin’in Karısının Kızakları Hakkındaki Şarkısı) 
25. Bedynok'uee Nart Ahasem K'oklkee (Badinoko’nun Nartların Hasesine Ulaşması) 
26. Sosryk'ueeree Tlotireshree Zozaooee (Sosruko'nun Totreş’le Savaşı)

8 Şubat 2012 Çarşamba

Mixa Lakrba-Alamıs 2011(Audio book)-320kbps
İNTERNET'TE İLK!


Abhazca İlk Sesli Kitap "Alamıs" (Аламыс)

Abhazca ilk sesli kitap olan «Аламыс» (Alamıs) 8 Aralık 2011 Perşembe günü  Suhum'da Daur Zantariya Kültür Merkezinde tanıtıldı. Sesli kitap içerisinde Abhaz Ulusunun en ünlü yazarlarından olan Mihail (Mişa) Lakırba'nın popüler 10 öyküsü bulunmaktadır. Abhaz dilinde yayınlanan «Аламыс» (Alamıs) Sesli Kitap 5.000 adet baslıdı.

Suhum Şehri Gençlik ve Spor Komitesi tarafından Kasım 2010'da sesli kitap projesi olarak seçilen «Аламыс» (Alamıs), «Аквафон» şirketi tarafından finanse edilmiştir.

«Аламыс» (Alamıs), Sesli Roman Kitabı, Abhazya Devleti Dram Tiyatrosu sanatçıları Sırbey Sanguliya ve Roman Sabua tarafından seslendirildi. Sanatçılara fon müziği olarak halk çalgıları eşliğinde abhaz ulusal müziği eşlik ediyor.

Abhazca yayınlanan bu ilk sesli kitap Abhaz geleneksel yaşam ve eğitim değerleri apsuvara’nın da gelecek nesillere aktarımına yardımcı olacaktır.
Dünyaca ünlü Abhaz sözlü geleneği Nart destanları da 19 yüzyıla kadar nesilden nesile sözlü olarak aktarılmıştı. İşte bu kitap o eski geleneğin –sözlü aktarım- modern bir devamı olarak düşünülebilir.
Bu sesli kitap nesiller arasındaki kültür çatışması sorununun çözümüne küçük de olsa bir katkı sağlayabilir. Ayrıca, Abhazya dışındaki Abhazlardan, Abhazca okuma yazma bilmeyenlerin anavatanla iletişimlerine bir ivme kazandırabilir. Bu ses kalitesinde, internette ilk defa bizim sitemizde yayınlanmaktadır.

 Orjinal CD için Asugba Yener'e teşekkür ederim.

Tarzı: Audio book
Sanatçı: Yazan, Mixa Lakırba. Seslendirenler, Sırbey Sanguliya ve Roman Sabua
Başlık: Alamıs
Çıkış Tarihi: 2011
Parça Sayısı:10
Formatı: MP3
Ses Kalitesi: 320 kbps
Yayın Dili: Abhazca
Boyut: 162 MB
Tracklist:

1. Namus 
2. Parmak 
3. Büyükbabanın vasiyeti 
4. Emekle kazanılan 
5. Argun Seydık 
6. Henüz vakti gelmemişken 
7. Misafir 
8. Ölenin eşyalarının dağıtılması 
9. Evlenemediler 
10. Mertek


DepositFiles
Şifre-Pass: nartkun

5 Şubat 2012 Pazar

Abhazya Etnografya Korosu 1989-ABHAZYA MÜZİKAL FOLKLORU (1.PLAK) 320kbps

ABHAZYA MÜZİKAL FOLKLORU (1.PLAK)

Abhazya Müzikla Folkloru serisi 4 plaktan oluşmaktadır. 3. Plağı internette ilk defa burada yayınlamış sizlere sunmuştum. 3.Plak için tıklayınız. 1. Plak da internette birkaç hafta önce birkaç sitede birden yayınlanmış bulunuyor. Ben de albüm üzerinde birkaç düzenleme yaptıktan sonra sizlerle paylaşıyorum. Albüm kapağında albümü tanıtan Rusça uzun bir yazı var. Üçüncü plaktaki yazıyı Rusça'dan kendi imkanlarımla çevirtmiştim. Bu albümdeki yazının Rusça'dan çeviri işini sitenin takipçilerinden gönüllü bir arkadaşın yapmasını umuyorum.

Abhazya etnoğrafya korosu tarafından seslendirilen Abhaz halk şarkılarının bu kayıtları 1929 ile 1938 yılları arasında yapılmıştır. Bu kayıtların bir albüm halinde yayınlanma tarihi ise 1989 yılıdır. Albüm en yüksek ses kalitesiyle dijital ortama aktarılmıştır.


ABHAZYA ETNOGRAFYA KOROSU
Sanat yönetmeni: Platon Pantsulaya
ABHAZYA HALK ŞARKILARI


Tracklist:
Taraf 1:
1. Mança Aşva
2. Ahura Aşva (1)
3. Azar
4. Suluman Yaşva
5. Apsua Açara Aşva
6. Atlarçopa
7. Smır Gudisa yaşva (1)
8. Abjıvaa Rtaaçagara Aşva

Taraf 2:
9. Ozbak Yaşva
10. Ajvepşaa Raşva
11. İnapha Kagua Yaşva
12. Çarirama
13. Ahura Aşva (2)
14. Auvasarhuga
15. Aphus Eiba Laşva
16. Smır Gudisa yaşva (2)Tarzı: Halk Şarkıları
Sanatçı: Abhazya Etnografya Korosu
Başlık: Abhazya Müzikal Folkloru
Çıkış Tarihi: 1989
Parça Sayısı:16
Formatı: MP3
Ses Kalitesi: 320 kbps
Yayın Dili: Abhazca
Boyut: 103 MB

Antology of Abkhazian folk music
Etnographic of choir of Abkhazian willagers drected by Platon Pantsulaya
Recorded: 1929-1938
Published: 1989
MELODIYA M90-48643

Şifre-Pass: nartkun

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunulan formatlar hakkında

Mp3: 128kpbs en düşük kalite; 256kbps orta kalite; 320kbps ise en kaliteli Mp3 formatıdır.

AAC: AAC Formatı Nokia, Sony, Apple gibi telefon üretici firmaların telefonlarında kullandığı bir müzik formatıdır.

ALAC: (Apple Lossless Audio Codec) apple'ın ses dosyalarını kayıpsız olarak sıkıştırmak için geliştirdiği bir format. müzik cdlerini hiç bir data kaybı olmadan yaklaşık yarı yarıya sıkıştırabiliyor. ipod ve iphone'de en yüksek ses kalitesi ile ancak bu formatta müzik dinleyebilirsiniz.

FLAC: En yüksek kalitedeki ses formatıdır. CD'deki kadar kaliteli ses verir. Mp3, AAC formatlarında olduğu gibi ses kaybı olmaz. Gerçekten müzik dinlediğinizi hissettiren bir formattır. Ama büyük boyuttadır.